Til startsiden
Til startsiden


Forskning

 
 
 
 
 
 
Publikasjoner

Avlagte doktorgrader

Pågående doktorgradsprosjekter

Postdok og andre større prosjekter
Forskningsdirektør: Bjørn Holm


Lokale forskningskoordinatorer:
TAKO - Hilde Nordgarden
Kirurgi - Trude von Trepka
Kirurgi - Britt Øverland
Medisin - (Forskn. og dr.grad.) Ana Urzua Riquelme
Medisin - (Fagutv.) Anita Tollisen
Psykiatri - Astrid Glende Veivåg
NWI - Stine Mathisen
LDPS - Kristi Homme
M.Sc. Øystein Skare ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Study design and outcome measures for evaluation of the treatment for SLAP lesions in the shoulder.Les mer
Hans Petter Solli disputerer tirsdag 25. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The groove of recovery. A qualitative study of how people diagnosed with psychosis experience music therapy."Les mer
 
Lovisenberg - Forskning:
 Morten Magelssen disputerte 9. oktober
Cand.med. Morten Magelssen ved Medisinsk klinikk LDS, og Institutt for helse og samfunn, forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Life, Medicine and Human Fulfilment. End-of-Life Decisions in Light of a Revised Natural Law Theory. Tid og sted: 9. okt. 2014 13:15, Store auditorium (B2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20.Les mer
Pamela Åsten, Harriet Akre og Christina Persson har publisert artikkelen "Associations between speech features and phenotypic severity in Treacher Collins syndrome". Vi har stilt Pamela noen spørsmål, her finner du hennes svar, og lenke til selve artikkelen.Les mer
 
Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten ble i år arrangert av OUS. Tema for dagene var "Fra ide til virkelighet" og Lovisenberg Diakonale Sykehus var representert med fire bidrag; utmattelse i akuttfasen etter hjerneslag, hvilken effekt har implementeringen av tiltakspakken for hjerneslagsbehandling, diabetesrelaterte fotsår og utvikling av et klinisk eksperiment ved Hospice Lovisenberg.Les mer
Cand.med. Kirsten Lundgreen ved Klinikk for kirurgi (LDS) og Institutt for klinisk medisin (UiO) forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy", om skader i skulderens senemansjett.Les mer
 
Cand.med. Sigrid Elisabet Medhus ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Amphetamine and metamphetamine induced psychosis: toxical findings, comparison with acute symtoms of schizophrenia and transition of diagnoses. A clinical investigation.Les mer
Til nyhetsarkivet