Til startsiden
Til startsiden


Prestetjenesten
Prestetjenesten har som hovedoppgave å sørge for et aktivt og veltilpasset gudstjeneste- og andaktsliv med sakramentforvaltning og forbønnstjeneste. Det gis sjelesorg og pastoral veiledning til pasienter og pårørende og undervisning, veiledning og støtte i det tverrfaglige miljø.
Gjennom sentralbordet:
23 22 50 00
Vi er tilgjengelige for sykehusets inneliggende pasienter også utenom ordinær arbeidstid.
Til nyhetsarkivet