Til startsiden
Til startsiden


hospicelovisenberg
Sykehuset har byttet til nye nettsider, se dem her.
Ingen element tilgjengelig
Lovisenberg Diakonale Sykehus/Helse Sør-Øst:
 Nyttig nettverk for sosionomer
Det tredje møtet i nettverket for sosionomer som arbeider med palliativ behandling i Helse Sør-Øst ble avholdt 19/11, også denne gangen på Hospice Lovisenberg. Nettverket består av 35 personer, og 24 av dem deltok denne gangen. Det å møtes for å diskutere fag og arbeidsmetoder er viktig for folk som ofte arbeider alene.Les mer
Til nyhetsarkivet