Lovisenberg DPS:
SEPREP-utdanning i regi av Bydel Gamle Oslo
SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram Gamle Oslo med ACT/FACT-metodikk (det første i landet med dette fokuset). Det startes SEPREP-utdanning i regi av Bydel Gamle Oslo vårsemesteret 2015 med oppstart 16. og 17. april på Sundvolden hotell. Søknadsfrist er 1. februar 2015.

Søknaden sendes til Tor Helge Tjelta som er lokal koordinator/studieleder: torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no - Tlf.:481 69 849.

Spørsmål kan også rettes til Olav Løkvik: olav.lokvik@seprep.no - Tlf.: 911 56 969.

Se mer på http://www.seprep.no/ og www.factgo.no\seprep.htm

SEPREP står for Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykoser.

 

23.01.2015 14:18:14