Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Pakkeforløp for kreft
Fra 1. januar 2015 er det innført Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft. I løpet av 2015 implementeres totalt 28 pakkeforløp. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det pakkeforløp for lungekreft, tykk- og endetarmskreft som implementeres i denne omgang. Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning.

Info for henvisende lege:

Pakkeforløpene for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglige baserte og skal være normgivende. Dette skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart løp. Pakkeforløpet skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg.

Fra 1. januar 2015 innføres Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft. I løpet av 2015 implementeres totalt 28 pakkeforløp. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus innføres pakkeforløp for lungekreft, tykk- og endetarmskreft.

Se lenkene for beskrivelse av pasientforløpene. Informasjonen er tilpasset helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

NB! Oversikten er ikke fullstendig, og vil bli supplert.

Ved henvisning til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft samt lungekreft:

Kan man enten:

  • Sende papirhenvisningen med post.
  • Merk henvisningen  "pakkeforløp for kreft".
  • Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft.

eller

  • Ringe Medisinsk poliklinikk på 23 22 57 20.
  • Fax henvisningen til nummer 23 22 51 25.
  • Merk henvisningen  "pakkeforløp for kreft".
  • Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft 

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator skal sikre effektive forløp fra diagnose til behandling, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og pårørende. Martha P. Lein er sykehusets forløpskoordinator. Pasienten kan henvende seg til forløpskoordinator for informasjon og spørsmål om sitt forløp, tlf. 23 22 55 41 hverdager kl. 13:00 - 15:00.

Mer informasjon her:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/1057/1375

 

 
16.02.2015 10:52:00