Tolketjenesten ved LDS:
Tolker får mer kunnskap om diabetes
Tolketjenesten ved Lovisenberg Diakonale sykehus holdt 9. desember for andre gang fagundervisning for tolker som er tilknyttet sykehuset. Undervisningen gis for at tolkene skal bli flinke til å forstå hvordan sykdom og behandling omtales, og å oversette dette. Denne gangen var det fokus på diabetes type 1 og 2. Diabetessykepleier Anne Elisabeth Huseby fra Medisinsk poliklinikk foredro.

Tolkene var interesserte og stilte er rekke spørsmål. Neste faggruppemøte blir i mars 2015, det har allerede kommet mange innspill om hva som skal være tema da.


 

15.12.2014 10:17:22