Byen vokser:
Byggeaktivitet på Lovisenberg
Som følge av befolkningsveksten i bydelene sykehuset har ansvar for, utvider vi vår kapasitet gjennom nybygg og ombygninger. Byggeaktivitetene vil pågå i flere år fremover, og det vil til tider være både økt trafikk og redusert fremkommelighet i Lovisenberggata, og det blir vanskeligere å parkere. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å benytte offentlig transport om å bruke dette. De som må kjøre bil bør beregne ekstra tid.
07.01.2015 08:00:00