Organisasjonsnytt:
Anders Gaasland ny avdelingssjef på Lovisenberg DPS
Vi ønsker Anders Gaasland velkommen som ny avdelingssjef ved Lovisenberg DPS! Gaasland begynte som avdelingsoverlege ved Tøyen DPS i januar 2009. Fra 1. august har han vært konstituert avdelingssjef, og er nå tilsatt i stillingen. - Jeg er veldig glad for at Anders søkte denne stillingen. Han har de beste forutsetninger for å lykkes, uttaler adm. direktør Lars Erik Flatø.
Gaasland Anders, B - Stor
Før han begynte på DPS, jobbet Anders Gaasland innen akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri og i forhold til rusmisbrukere. Han har videreutdanning i kognitiv- og psykodynamisk psykoterapi. Han har tidligere også jobbet på Psykiatrisk legevakt og som rettspsykiater. Gaasland sitter i Fagrådet for psykisk helsevern i Helse Sørøst og i Fagrådet for den nasjonale koordineringsenheten for dømte til behandling.
07.12.2012 10:04:51