- Startsiden Internett -
16.03.2015  08:26
Foreningen for søvnsykdommer:
23.02.2015  21:00
Lovisenberg sykehus - Klinisk ernæring:
17.02.2015  11:00
Også på Skavlan:
16.02.2015  10:52
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
23.01.2015  14:18
Lovisenberg DPS:
07.01.2015  08:00
Byen vokser:
06.01.2015  07:00
Pasient- og pårørendeopplæring, LDS:
15.12.2014  10:17
Tolketjenesten ved LDS:
11.12.2014  13:46
Kirurgisk klinikk:
10.12.2014  15:20
Organisasjon:
03.12.2014  09:13
Krirugisk klinikk - LDS:
27.11.2014  12:29
Lovisenberg Diakonale Sykehus/Helse Sør-Øst:
25.11.2014  11:52
16-dager kampanjen:
05.11.2014  10:46
Psykiatrisk klinikk - LDS:
04.11.2014  14:39
Endringer i sykehusledelsen:
03.11.2014  09:00
Pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling:
20.10.2014  10:43
Psykiatri - Lovisenberg:
19.10.2014  12:44
Sykehusapoteket - LDS:
14.10.2014  14:00
Lovisenberg distriktspsykiatriske senter:
07.10.2014  10:40
Lovisenberg - Forskning:
02.09.2014  10:39
Ernæring:
25.08.2014  12:40
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
25.08.2014  11:13
Psykiatrisk akuttavdeling LDS / Sykepleien:
07.08.2014  10:50
Varmende takk:
19.06.2014  12:56
TAKO-senteret:
19.06.2014  10:35
TAKO-senteret:
13.06.2014  13:10
Psykiatrisk avdeling, LDS:
01.06.2014
Internettressurser:
22.05.2014  13:00
TAKO-senteret
14.05.2014  10:31
Helsefremmende sykehus:
13.05.2014  13:56
Brukerutvalget - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
20.04.2014  11:00
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS:
25.03.2014  10:10
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
24.03.2014  11:38
FoU, Lovisenberg Diakonale Sykehus :
13.03.2014  11:38
Kvalitet i sykehus:
06.03.2014  09:27
Psykiatrisk avdeling, LDS:
13.02.2014  12:38
Kompetanseprogram for kontorfaglige ved LDS:
11.02.2014  11:28
Lovisenberg Diakonale sykehus:
07.02.2014  12:51
Helsefremmende sykehus:
03.01.2014  09:53
Unger-Vetlesens Institutt / forskning.no:
09.12.2013  10:30
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
03.12.2013  11:38
Forskning og utvikling - LDS:
02.12.2013  13:26
Lerdal og Gay om slag i Neurology og Legetidsskriftet:
28.11.2013  14:06
Kvalitet i sykehus:
18.11.2013  12:00
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
18.11.2013  10:00
Avdeling for psykiatri - LDS:
21.10.2013  13:45
Forskning og utvikling / LDS:
14.10.2013  09:56
TAKO-senteret
04.09.2013  15:00
KEK - klinisk etikk seminar på LDS 4/11/13:
03.09.2013  15:19
Lovisenberg Diakonale Sykehus / Unger Vetlesens Institutt:
03.09.2013  14:28
Nødvendig med egne NAV ombud?
02.09.2013  14:16
LDH / LDS / Valg 2013:
02.09.2013  09:37
Hospice Lovisenberg:
12.08.2013  11:44
Unger-Vetlesens institutt / LDS:
12.08.2013  10:53
Frivillig innsats - KRIKs sommerstevne:
28.06.2013  11:37
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
21.06.2013  10:20
Dagens Medisin:
04.06.2013  12:13
Forskning og utvikling - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
21.05.2013  08:47
Hørselshemmedes Landsforbund:
08.05.2013  09:29
Prestetjenesten, Lovisenberg Diakonale Sykehus:
02.04.2013  12:15
TAKO-senteret arrangerer videokonferanse om:
22.03.2013  12:13
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
04.03.2013  13:33
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
11.02.2013  12:02
Helsefremmende sykehus:
07.02.2013  13:28
Lovisenberg Diakonale Sykehus / Diakonhjemmet Høgskole:
23.01.2013  08:18
Forskning og utvikling - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
21.01.2013  11:16
Flaskeinnsamling til Addis Abeba:
12.12.2012  12:56
TAKO-senterets 20 års jubileum
12.12.2012  10:24
TAKO-senterets 20 års jubileum
11.12.2012  12:43
Samhandling:
10.12.2012  09:59
Organisasjonsnytt:
07.12.2012  10:04
Organisasjonsnytt:
06.12.2012  14:40
Klinikk for medisin - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
30.11.2012  09:55
Forskning og utvikling - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
27.11.2012  16:00
Internasjonal solidaritet:
27.11.2012  12:17
Sykepleien nr 12- 2012:
14.11.2012  08:03
Pasientsikkerhetskampanjen:
05.11.2012  11:34
TAKO-senterets 20 års jubileum
17.10.2012  13:39
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling:
15.10.2012  08:06
Helsefremmende sykehus:
28.09.2012  11:43
Den 9. sykepleierkongressen, 2012:
02.09.2012  11:12
TAKO-senteret
07.08.2012  13:39
Tolketjensten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus:
25.07.2012  12:45
Flaskeinnsamling til Addis Abeba Fistula Hospital:
06.06.2012  12:44
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen:
06.06.2012  12:23
Jobb-/oppgaveglidning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus:
05.06.2012  10:06
Klinisk etikk-komité, Lovisenberg Diakonale Sykehus:
01.06.2012  13:59
Forskning og utvikling - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
30.05.2012  09:03
Unger Vetlesens Forskningsinstitutt / LDS:
21.05.2012  11:44
Forskning og utvikling - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
15.05.2012  10:53
Samhandling med bydelene:
10.05.2012  14:16
Kvalitetsarbeid:
09.05.2012  12:50
Samhandling:
27.04.2012  13:06
Klinisk ernæring:
27.03.2012  12:14
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
27.02.2012  13:55
Helsefagarbeiderlærlinger (Ref.nr. 023-2011)
02.02.2012  11:40
Kulturnytt NRK P2:
02.01.2012  08:56
Pasient- og pårørendeopplæring:
19.12.2011  13:36
Psykiatrisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus:
13.12.2011  15:10
Unger-Vetlesens forskningsinstitutt:
12.12.2011  13:22
Lovisenberg Diakonale sykehus:
30.11.2011  12:00
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
12.09.2011  08:10
Forskning og utvikling - Lovisenberg Diakonale Sykehus:
12.09.2011  08:00
Forskning og utvikling:
18.08.2011  10:24
Psykiatrisk avdeling på Lovisenberg ønsker å invitere til:
10.08.2011  11:33
Nic Waals Institutt:
15.06.2011  16:21
Lovisenberg Diakonale Sykehus / Klinikk for medisin:
06.06.2011  14:50
Diakonova/Lovisenberg Diakonale Sykehus:
01.06.2011  12:00
Ny veiviser:
20.05.2011  07:00
Psykiatrisk Avdeling:
10.05.2011  08:17
Forskning og utvikling - LDS / Nic Waals Institutt:
13.04.2011  12:00
Lovisenbergs lokalsykehusområde:
03.02.2011  14:03
TAKO-senteret
12.01.2011  10:40
Klinikk for Medisin, LDS:
04.01.2011  09:40
Kjøpsavtale forhandles:
13.12.2010  08:49
LDS Enhet for samhandling:
23.11.2010  08:43
Fellestjenester:
22.11.2010  10:15
TAKO-senteret
22.09.2010  13:47
TAKO-senteret:
15.09.2010  13:31
TAKO-senteret
15.09.2010  11:22
TAKO-senteret
11.08.2010  10:38
NAKMI:
02.08.2010  08:46
Forskning / kirurgi:
24.06.2010  15:04
TAKO-senteret
02.06.2010  11:51
Psykiatrisk avdeling:
06.04.2010  09:23
Ny studie ved LDS:
12.02.2010  13:57
Diakonale sykehus i Norge:
12.05.2009
Hospice Lovisenberg:
04.05.2009  14:01
Samarbeid med barnevernet:
03.04.2009  11:21
Tverrfaglig team i Etiopia: