Til startsiden
Til startsiden


Sykehuset byttet til nye nettsider, se dem her.
Foreningen for søvnsykdommer:
Fredag 13. mars er Verdens søvndag. Da holdt Foreningen for Søvnsykdommer stand ved ØNH inngangen i Lovisenberggt. 17. De hadde fokus på blant annet søvnapné og CPAP. Det var stor interesse for temaet.
Lovisenberg sykehus - Klinisk ernæring:
"Glutenfrie produkter selger som aldri før, men er det egentlig noe annet i maten vi reagerer på?". Programmet ble sendt på NRK mandag 23. februar. Se det her. For informasjon om irritabel tarm og FODMAP-dietten:Les mer
Også på Skavlan:
Lege og forsker Jørgen Valeur ved LDS har skrevet forordet i den norske utgaven av Guilia Enders bok «Sjarmen med tarmen», som er solgt til mer enn 25 land. Valeur tror at grunnen til at boken har blitt så populær er at mange selv erfarer at fordøyelseskanalen, mat og helse, spiller sammen.Les mer
Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Fra 1. januar 2015 er det innført Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft. I løpet av 2015 implementeres totalt 28 pakkeforløp. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det pakkeforløp for lungekreft, tykk- og endetarmskreft som implementeres i denne omgang. Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.Les mer
Lovisenberg DPS:
SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram Gamle Oslo med ACT/FACT-metodikk (det første i landet med dette fokuset). Det startes SEPREP-utdanning i regi av Bydel Gamle Oslo vårsemesteret 2015 med oppstart 16. og 17. april på Sundvolden hotell. Søknadsfrist er 1. februar 2015.Les mer
Byen vokser:
Som følge av befolkningsveksten i bydelene sykehuset har ansvar for, utvider vi vår kapasitet gjennom nybygg og ombygninger. Byggeaktivitetene vil pågå i flere år fremover, og det vil til tider være både økt trafikk og redusert fremkommelighet i Lovisenberggata, og det blir vanskeligere å parkere. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å benytte offentlig transport om å bruke dette. De som må kjøre bil bør beregne ekstra tid.
Pasient- og pårørendeopplæring, LDS:
Atrieflimmerpoliklinikken ved Medisinsk klinikk ved LDS tilbyr pasienter og pårørende kurs som hjelper dem å ha en så normal livsstil som mulig på tross av sykdommen. Økt kunnskap og forståelse skaper økt trygghet rundt det å leve med atrieflimmer (hjerteflimmer), som er en forutsetning for å mestre å leve med sykdommen. Det deltar pasienter fra både Lovisenberg sektor og andre deler av landet på kursene.Les mer
Tolketjenesten ved LDS:
Tolketjenesten ved Lovisenberg Diakonale sykehus holdt 9. desember for andre gang fagundervisning for tolker som er tilknyttet sykehuset. Undervisningen gis for at tolkene skal bli flinke til å forstå hvordan sykdom og behandling omtales, og å oversette dette. Denne gangen var det fokus på diabetes type 1 og 2. Diabetessykepleier Anne Elisabeth Huseby fra Medisinsk poliklinikk foredro.Les mer
Kirurgisk klinikk:
M.Sc. Øystein Skare ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Study design and outcome measures for evaluation of the treatment for SLAP lesions in the shoulder.Les mer
 

Facebook,   Twitter,   Linkedin,

Flere saker

Kontakt

23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
E-post: post@lds.no
Mer kontaktinfo her
Besøkstid:
Klinikk for kirurgi:
15:00 - 19:00
Klinikk for medisin:
13:00 - 19:00

Presseklipp